Referanseliste over siste større prosjekter

Bjørnåsen syd, Oslo
Oppdragsgiver: Selvaagbygg AS
Eneboliger 130 boenheter Utvendig beslagsarbeider
Tidsrom: August 2003 til september 2005


Øvre Hauga AL

Oppdragsgiver: Østlandske byggtjenester AS

Fasadekledning 2 stk boligblokker (deler av fasade)
kontrakt sum ca 400.000,-
tidsrom November 2004- Mars 2005

Halden Borettslag A/L Hønefoss
Oppdragsgiver: Ringerike boligbyggerlag A/L
Kledning Fasader med stålkassetter 5 boligblokker
Sum ca 3.6 mill
Tidsrom Mars 2004 - April 2005Mortensrudåsen Oslo

Oppdragsgiver. Selvaag Bygg
Beslagsarbeider Delfelt 1 og 2
Flere rekkehus. Altangang blokker og boligblokker.
Kontraktsum 2.000.000,-
Tidsrom Høst 2006-Januar 2009

Vestabo Borettslag AL Herradsbygda Hønefoss
Oppdragsgiver: ringerike boligbyggerlag AL
Takomlegging 5 boligblokker
Sum ca 2,9 mill
Tidsrom Januar 2002- Desember 2002Lørenplatået Oslo

Oppdragsgiver: Selvaagbygg
13 stk boligblokker Delfelt løren 1B.C
Beslagsarbeider, + Loro X balkongavrennings systemer.
Kontraktsum ca 2.000.000,-
Tidsrom Juni 2007- mars 2009

Vestabo borettslag AL Herradsbygda Hønefoss
Oppdragsgiver: ringerike Boligbyggerlag AL
Fasadekledning 7 boligblokker
sum ca 4.8 mill
Tidsrom Juni 2005 -> Januar 2007