Referanseliste over siste større prosjekter

Bjørnåsen syd, Oslo

Oppdragsgiver: Selvaagbygg AS

Eneboliger 130 boenheter Utvendig beslagsarbeider

Tidsrom: August 2003 til september 2005

Halden Borettslag A/L Hønefoss

Oppdragsgiver: Ringerike boligbyggerlag A/L

Kledning Fasader med stålkassetter 5 boligblokker

Sum ca 3.6 mill

Tidsrom Mars 2004 - April 2005

Vestabo Borettslag AL Herradsbygda Hønefoss

Oppdragsgiver: ringerike boligbyggerlag AL

Takomlegging 5 boligblokker

Sum ca 2,9 mill

Tidsrom Januar 2002- Desember 2002

Vestabo borettslag AL Herradsbygda Hønefoss

Oppdragsgiver: ringerike Boligbyggerlag AL

Fasadekledning 7 boligblokkersum ca 4.8 mill

Tidsrom Juni 2005 -> Januar 2007

Øvre Hauga AL

Oppdragsgiver: Østlandske byggtjenester AS

Fasadekledning 2 stk boligblokker (deler av fasade)

Kontrakt sum ca 400.000,-tidsrom November 2004- Mars 2005

Mortensrudåsen Oslo

Oppdragsgiver. Selvaag Bygg

Beslagsarbeider Delfelt 1 og 2

Flere rekkehus. Altangang blokker og boligblokker.

Kontraktsum 2.000.000,-

Tidsrom Høst 2006-Januar 2009

Lørenplatået Oslo

Oppdragsgiver: Selvaagbygg

13 stk boligblokker Delfelt løren 1B.C

Beslagsarbeider, + Loro X balkongavrennings systemer.

Kontraktsum ca 2.000.000,-Tidsrom Juni 2007- mars 2009